Hitsaustyöt tehdään suojavarusteita käyttäen

2 minuutit Julkaistu:


Hitsaus on tekniikka, jossa kaksi, yleensä metalli, kappaletta liitetään yhteen lämmön tai puristuksen avulla. Lämmönlähteenä voidaan hitsauksessa käyttää sähkövirtaa, kitkalämpöä, liekkiä, lasersädettä tai elektronisuihkua ja lisäksi voidaan käyttää lisäainetta, jonka sulamislämpötila on sama kuin perusaineella. Yleisimmin hitsattavat aineet ovat erilaisia metalleja, mutta myös muoveja voidaan hitsata. Hitsaus on tärkeä valmistusmenetelmä metalliteollisuudessa.

Hitsatessa on tärkeää huolehtia turvallisuudesta

Hitsatessa on tärkeää huolehtia turvallisuudesta ja suojautua kunnolla. Hitsaukseen liittyy monenlaisia riskitekijöitä. Esimerkiksi konepajassa työskentelevät hitsaajat altistuvat usein melulle ja muille fysikaalisille ja kemiallisille riskitekijöille. Kemiallisia ja fysikaalisia riskitekijöitä hitsaajan työssä ovat melun lisäksi säteily, tärinä, sähkömagneettiset kentät, palovaara, sähkötapaturmat, hitsauksessa muodostuvat savut, työn kuormittavuus ja hankalat työasennot, kipinät ja roiskeet sekä muut tapaturmat. Edellä mainittujen riskitekijöiden minimoimiseen on pyritty ja pyritään koko ajan löytämään parempia ratkaisuja.

Hitsaustöissä on tärkeää käyttää asianmukaisia suojavarusteita

Hitsaustöissä on erittäin tärkeää suojautua kunnolla oikeanlaisilla suojavarusteilla. Tällaisia ovat esimerkiksi suojavaatetus, jonka tulee olla standardin mukainen, koska hitsatessa on aina riskinä, että kipinä sytyttää työvaatteet tuleen, mutta ne suojaavat myös UV-säteilyltä. Tämän vuoksi tulee suojavaatteiden olla valmistettu palosuojatusta materiaalista. Hitsatessa käytetään suojakäsineitä, jotka suojaavat käsiä metalliroiskeilta, liekkikosketukselta, kuumuudelta ja valokaaren aiheuttamalta säteilyltä. Suojakäsineiden tulee myös aina olla standardin mukaiset ja ne on yleensä valmistettu nahasta. Hitsatessa on tärkeää suojata silmät UV-säteilyltä, kipinöiltä ja metalliroiskeilta. Hitsausmaski, jossa on tumma hitsauslasi, tai asianmukaiset hitsauslasit, suojaavat silmiä vahingoilta. Hitsauslasin tummuusaste kannattaa valita niin, että se suojaa silmiä, mutta sen läpi voi katsoa valokaarta turvalliselta etäisyydeltä. Tummuusasteen valintaan vaikuttaa myös käytetty hitsausmenetelmä. Koska konepajassa altistutaan usein melulle, on kuulosuojaimet myös tärkeä väline melulta suojautumiseen. Hitsaustyössä altistutaan myös hitsaussavulle, jossa on pieniä metallihiukkasia sekä kaasumaisia epäpuhtauksia. Ilman epäpuhtaudet tulisi poistaa hyvällä ilmanvaihdolla. Jos ilmanvaihto ei riitä, tulisi myös käyttää hengityssuojainta tai hitsauspistoolia, jossa on savunimu. Turvajalkineiden käyttö on myös tärkeää, ne suojaavat jalkoja putoavilta esineiltä, puristukselta ja niissä täytyy olla kumipohja, sähkövirran eristyksen vuoksi.

Hitsaustyöt vaativat ammattitaitoa ja osaamista. Työt hoitaa turvallisesti alan ammattilainen, kuten esimerkiksi MS-Weld Ky.

• tag: • 313 sanat

minusta

Mikä kaikki on teollisuutta? Lähestulkoon kaikki käyttämämme esineet ovat jonkin teollisuuden alan tuote. Myös syömämme ruoka tulee suureksi osaksi elintarviketeollisuudesta. Emme kuitenkaan usein pysähdy miettimään mitä tämä tarkoittaa. Miten eri teollisuuden alat toimivat? Kuka niillä työskentelee? Ja miten ne ovat kehittyneet aikojen saatossa? Liity blogini matkaan niin saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Käsittelen teollisuutta suuremmassa mittakaavassa, mutta myös eri teollisuuden alojen näkökulmasta. Saatan kirjoittaa yhtenä päivänä elintarviketeollisuudesta ja toisena metalliteollisuudesta. Suuri osa teollisuuden aloista ei toimi erillisenä yksikkönä vaan käyttämiemme tuotteiden ja esineiden valmistukseen tarvitaan monia eri teollisuudenaloja. Mielestäni tämä aihe on hyvin mielenkiintoinen ja koskettaa meitä kaikkia. Niinpä uskon, että kuka tahansa voi hyötyä teksteistäni.

Haku